CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẦU – GLOBAL

UNICEF tin rằng mọi trẻ em đều có quyền có được sự khởi đầu tốt nhất và phát triển tối đa tiềm năng của mình. Ở Việt Nam, chính phủ đang nỗ lực để thực hiện quyền trẻ em theo cam kết trong các công ước quốc tế và Mục tiêu Phát triển Bền vững, vì vậy tất cả trẻ em đều có quyền học tập, phát triển đầy đủ, được lắng nghe và tích cực tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến cuộc sống của các em.

1.000 ngày đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ rất quan trọng đối với sự phát triển về mặt xã hội, cảm xúc, nhận thức và thể chất của các em, Việt Nam đã nhận thức được nhu cầu cần có một chiến lược chăm sóc trẻ thơ toàn diện hơn chăm sóc tập trung vào những năm đầu đời của trẻ.

 

 

Theo thông lệ, dịch vụ trong các lĩnh vực quan trọng cần thiết cho sự phát triển sớm và phúc lợi của trẻ như sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em – đã được thực hiện bởi các đối tác khác nhau và do đó bỏ lỡ mảng hỗ trợ phát triển nhận thức và tình cảm của trẻ em gái và trẻ em trai ở Việt Nam.

 

 

 

 

Sự cần thiết để gia đình tiếp cận được nhiều dịch vụ một cách toàn diện đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, và việc đầu tư cho trẻ nhỏ hiện nay cũng được coi là đầu tư quan trọng vì sự thịnh vượng lâu dài của một quốc gia.

 

 

 

 

Hệ thống trường Kids Montessori World xây dựng chương trình giáo dục sớm cho các bé có được nền tảng cho sự phát triển về mọi mặt của cảm xúc, nhận thức và thể chất cũng như ngôn ngữ để trẻ có được bước khởi đầu chắc chắn cho quá trình hội nhập hoá theo Chương trinh toàn cầu.

TUYỂN SINH

Trường tuyển sinh hàng tháng, bé không cần phải chờ xếp lớp.

Bộ phận tuyển sinh của nhà trường luôn sẵn sàng tư vấn cung cấp thêm các thông tin phụ huynh quan tâm. Mời phụ huynh đăng ký tham quan trường!

  CẢM ƠN BỐ MẸ ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG CHO CON

  Bố mẹ điền form dưới đây để Nhà trường sắp xếp đón tiếp Ba mẹ và Bé nhé
  Tên ba mẹ
  Số điện thoại
  Email
  Tuổi của bé
  Cơ sở tham quan
  Thời gian tham quan
  Nội dung

  BỐ MẸ ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG CHO CON THÀNH CÔNG

  Nhà trường sẽ liên hệ với Ba Mẹ để xác nhận và sắp xếp lịch gặp cho Ba Mẹ và Bé Ba Mẹ cũng có thể liên hệ trong trường hợp cần thêm các thông tin bằng các hình thức liên lạc dưới đây:
  Đóng thông báo

  Quí anh chị đã gửi hồ sơ ứng tuyển đến trường thành công!

  Cám ơn Quí Anh Chị!

  QUÍ ANH CHỊ ĐÃ GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ THÀNH CÔNG!

  Cám ơn Quí Anh Chị!
  Trợ giúp